11.01.2011 r.


USTAWIENIA STEROWNIKA ST 37


Menu użytkownika


czas podawania

- 8 sekund

przerwa podawania

- 60 sekund

temperatura zadana kotła

- 50 st. C

temperatura zadana CWU

- 46 st. C

wygaszanie

- wyłączone

temp. zasilania pomp

- 40 ° C

histereza kotła

- 3 ° C

histereza CWU

- 4 ° C

siła nadmuchu

- 2

pompa CWU

- załączona

reg. pokojowy

- załączony

alarm temp.

- 100 minut

tryb letni

- wyłączony

przerwa w podtrzymaniu

- 11 minut

stała pompa CO

- wyłączona

ust. fabryczne

-----------------

Ustawienia serwisowe


czas podawania

- 10 sekund

przerwa podawania

- 40 sekund

praca w podtrzymaniu

- 10 sekund

opóźn. wył. nadmuchu

- 1 sekunda

opóźn. zał. podajnika

- 1 sekunda

pompa CWU lato

- wyłączona

opóźnienie CWU

- 3 minuty

temp. podajnika

- 90 ° C

czas alarm. podajnika

- 3 minuty

ostatni al. podajnika

- 10 minut

temp. priorytetu

- 55 ° C

zał. pomopy CO

- 80 ° C

temp. alarmu

- 86 ° C